fredag 27 december 2013

Björn Anklevs vintertal

Björn Anklevs tal under Getingarnas sammankomst, december 2013. Telegrammet till Björn inkom sent under kvällen från Flemingsgatan 25 och Björn samlade folket.    

Getingar! Bröder! Systrar! Hisingens barn!

Ni, som nyss avslutat ett krig med så mycket trohet och mandom, trots fientliga härens talrikhet, med vapnens sinnliga styrka besegrat fiende runtom vårt land; Ni, som på egen hand återtog hela Göteborg, Ni, som slutligen övermannades att återlämna Göteborg, Ni har med ståndaktighet stridit för moderlandet Hisingens jord.

Ni närvarande, är dyrbara kvarlevor av det stolta Hisingen och dess tappra krigsfolk. Det är till er jag bör och jag skall, med upprört hjärta, förkunna Sonnys, Mohammeds, Hisingsfolkets, Kenneths, och min egen uppriktiga tacksamhet.Strandbankarna vid Göta älv, Hisingssidan 
Tiden förändrar allt; men det försäkrar jag, och jag ska själv finna det, att vår sammanhållning, knutet vid strid, faror, blod och död, upplöses aldrig. Således är jag och vi förvissade om varandras kärlek. krigsmannabroderskapet räcker levandets tid!

Redan till våren ger vi av oss av igen. Med en ny här. Starkare, hungrigare och skoningslösare. Blåvitt skall tillintetgöras. Göteborg skall lyda Hisingen. För guldet skall till Hisingen och delas bland Hisingens folk. Seger till varje pris! Seger Seger! SEGER! 


Därefter höll Björn ytterligare tal och delade ut gåvor. 


Björn Anklev och Hisingens barn
Egon och Calmen på Hisingencalling
Egon välkomnar Peter Abrahamsson

Inga kommentarer:

Gadgeten innehöll ett fel