lördag 24 augusti 2013

Arbetsplatsträff studiohisingen och hisingencalling

 Arbetsplatsträff (APT) på StudioHisingen och HisingenCalling.
 
Närvaro: Janne, Egon, Linda och Ronny. Frånvarande Kenneth och Calmen.
 
Punkter: Arbetsmiljö: Stanley har fått gå på dagen. Lindas situation är utredd och alla medarbetare är nu nöjda med sin arbetssituation. Övrigt: Vi arbetar på att utveckla samarbetet med BK Häckens marknadsavdelning. Ronny håller i det. Egon har problem med håravfall. Hårtransplantation planerad. Mötet avslutas.
 

 
Föregående APT:
 


Studiohisingen

Inga kommentarer:

Gadgeten innehöll ett fel