fredag 8 mars 2013

Rambergsvallen - snart ett minne blott

Nu spelar BK Häcken det sista året på gamla Rambergsvallen. När gräset byts till plast får det konsekvenser för alla.

Så säger våra politiker:


De drabbas:

Inga kommentarer:

Gadgeten innehöll ett fel