söndag 30 december 2012

Varningen till kommunstyret - Vår beredskap är god

Har alla lagt märke till det egendomliga ljud som man stundom kan höra i Göteborg? Ett raspigt malande påminnande som en gammal kaffekvarn, eller kanske kornknarrens läte, är vid lämplig väderlek förnimbart från norra stranden av Göta älv. På sistone har det tilltagit i styrka, det har ökat åtskilliga decibel och är tidvis att likna vid mullret från ett oväder som håller på att segla upp vid horisonten. Det är hisingsborna som morrar. Det gnisslande ljud, påminnande om ett osmort kärrhjul, som tidvis blandas med morrandet, uppstår när hisingsborna skär tänder. På nätterna hörs dova och olycksbådande morrningar. Det vredgas i husen på Hisingen. 
Det jäser i stugorna på Hisingen. Allmogen står beredd att resa sig. De har dragit fram den tyngsta mörsare och ställt den på Rambergets topp. De är flitigt sysselsatta med att riva plåttaket av Lundby kyrka och smida om det till hjälmar och bröstharnesk, Musketerare blandar kol och salpeter och svavel till gott krut. Svavel finns det gott om på Hisingen, ty det har regnat det länge där.

Friskyttarna från Säve har har förenat sig med skogsägarna i Rya skog. Torslanda dragoner har sadlat sina hästar och fem fänikor av Björlanda fotfolk är är redan mobiliserade. Biskopsgårdens mödrar har sänt en budkavle till Länsmansgården. De har hamstrat, fyllt skafferier med pölsa och fiskbullar, frysboxarna är breddade med leverbiffar och fiskpinnar. Hisingsborna är beredda att utstå en lång belägring om så skulle behövas. De har lagt vägspärrar vid Älvsborgsbron, Göta älvbron och Tingsstadstunneln. Allmogen på Hjuvik har bemannat kanonsluparna. Beredskapen är god på Hisingen. På Hisingen bor det ett hårdfört folk. Ingen trängselskatt för Hisingen.Älvsborgsbron i fogdens händer 
Relaterat: Göteborgs Posten

Skribent: En Hjälte på Hisingen

2 kommentarer:

Anonym sa...

Trängsel till och från Hisingen, köer i Tingstadstunneln, Götaälvbron och Älvsborgsbron.
Politikernas lösning: En tunnelbana under Haga!?
Jag vill inte påstå att politikerna är träskallar men nog borde de ha hjälm när en hackspett är i närheten.

Götaälvbron hade de varit tvingade att bygga ut oavsett "Västlänken" och en ny förbindelse från Hisingen hade också blivit en nödvändighet.
Varför inte bygga ut pendeltåg till Volvo? Marieholmsbron finns ju redan. Då skulle en del av trängseln kanske minska?

Anonym sa...

Hur kommer det sig att göteborgarna är så mesiga och flata att de låter sig förtryckas av batikhäxor som Hulten och Andreasson?
Dessa damer har fått förtroendet att förhandla å göteborgarnas vägnar. Och vad blev resultatet? Jo, runt tusen spänn i månaden i extra skatt för knegaren som jobbar i Göteborgsområdet.
Tycker ni att dessa damer gjort ett bra jobb? Borde de få nytt mandat?

Gadgeten innehöll ett fel