lördag 1 december 2012

Öppet brev till chefredaktör Kenneth Johnsson

För ca ett år sedan hade studiohisingen sin senaste arbetsplatsträff. Flera viktiga frågor diskuterades. Den svaga ekonomin, dom otillräckliga reklamintäkterna, alla brister i arbetsmiljön med bl.a. kalldrag från fönster, långtidssjukskrivningen (Stanley). Under mötet framkom också kritik mot ledarskapet på redaktionen, dvs mot Kenneth Johnsson.

En punkt på arbetsplatsträffen var också ett planerat teamarbete för att sammansvetsa redaktionen. Eftersom Linda vabbade, Stanley var (är) långtidssjukskriven och Kjell inte hade tid, ställde Kenneth in aktiviteten och lämnade besked om att denna skulle genomföras vid ett senare tillfälle.

Under mötet föreslog jag att Kenneth Johnsson i egenskap av chefredaktör skulle framföra någon form av tack eller hälsning till våra samarbetspartners, läsare och tittare. Kenneth var mycket tveksam till förslaget som bordlades med hänvisning till det låga mötesdeltagandet. 

Kenneth meddelade slutligen att en konsult skulle se över räkenskaperna och ekonomin överlag och att resultatet av genomgången skulle presenteras för redaktionens medarbetare så snart den var klar.

Det här är, som sagt, snart ett år sedan. Vad jag vet finns ingen ytterligare arbetsplatsträff inplanerad. 

Detta tycker jag är anmärkningsvärt eftersom det finns en märkbar osäkerhet om redaktionens framtidsutsikter. Studiohisingen har en fortsatt ansträngd ekonomi och någon konsult är fortfarande inte anlitad. Stanley vägrar komma tillbaka i tjänst. Linda vabbar alltsomoftast. Kjell gör bara det han tycker är kul. Reklamintäkterna är fortsatt väsentligt lägre än kostnader för produktionen av bloggens tv/radio och artiklar. Någon teambuilding har jag inte sett röken av (rädsla från Kenneths sida?) Avslutningsvis har chefredaktören inte så mycket som rört ett finger för skapa djupare relationer med våra samarbetspartners eller för den delen visa uppskattning till dom som vi är till för. Våra läsare och tittare. 

 Mina konstruktiva förslag till Kenneth:
1, Sammankalla till arbetsplatsträff och rensa luften. Räta ut frågetecken som finns.
2, Genomför olika åtgärder för en bättre arbetsmiljö för medarbetarna
3, Skapa vinnande samarbeten med andra aktörer på marknaden.
4, Anlita konsult för att se över ekonomin

Jag tror att med dessa åtgärder kan vi tillsammans vända den nedåtgående spiralen till framgång.

Den senaste arbetsplatsträffen med "nulägesanalys" samt Kenneths åtaganden och utfästelser:


"En drake lyfter inte i medvind. En drake lyfter i motvind"

Jan

1 kommentar:

Anonym sa...

Upprörande. Så där får det inte gå till. Du har mitt stöd Kenneth. Jan kan inte hänga ut dig på nätet på detta sätt. Jag tycker att du skall skapa en anonym Facebookgrupp och hänga ut Jan. Som kidsen gör nuförtiden. Så får han se se hur det är att bli uthängd.

Gadgeten innehöll ett fel