söndag 4 november 2012

BK Häcken redo för det stora språnget


Vems lag är BK Häcken?
BK Häcken är Hisingens lag. BK Häcken är också afrikanernas lag, de spetälskas lag, kontaktmannens lag, trotskisternas lag, småföretagarens lag, rättshaveristens lag, frisörskans lag den leprasjukes lag, grannens lag, kyrkans lag, Kim Källströms lag, killen med dom vita framtändernas lag, Stig Töftings lag, Alibabas lag, dandyns lag, den rättrådiges lag, bilhandlarens lag, ormtjusarens lag, tjackpundarens lag, Tobias Hyséns lag, hemvärnets lag, guds lag, den framgångsrikes lag, den snygga tjejens lag, mammans nye killes lag, plåtslagarens lag, Egons lag, fiskarens lag, GT:s chefsredaktörs lag, framtidens lag, lycksökarens lag, pressens lag, nymoderatens lag, indianhövdingens lag, Doris lag, sjöfararens lag, kommunens lag, tjuvarnas lag, Sonnys lag, poliskonstapelns lag, djurens lag, pappornas lag, nomadernas lag, mammornas lag, mitt lag, de utomsocknens lag , Whoopsi Daisys lag. Hela Svea rikes lag.

BK Häcken – möjligheternas lag
Bollklubben är sprunget ur en orolig tid. Europa stod i brand det året klubben bildades. Allt mansfolk på Hisingen var inkallade till det militära.. Beredskapstiden var en hård och prövande.

I fädernas frånvaro stod nu alla mödrar vid hyreshusens balkonger och dirigerade barnens lek på gårdsplanen. Kvinnan styrde hemmets sfär med järnhand. Hon hade ett tungt arbete. Ibland fick hon en rast mellan skurhinken och potatiskoken.

Vid den här tiden spelade ungarna boll. Dom spelade från morgonstund till sen kväll. I skolan gjorde barnen sin plikt, men bollen var alltid närvarande på rasterna. Det fanns dock några kanaljer som blev extra motiverade av fotbollens kamp och av spelets dragningskraft. De kunde inte sluta spela när rasten var slut. Dom fann råd på det. De hittade snart en plätt, som från skolan skymdes av en stor tät syrenhäck. Här kunde de spela i fred och där skulle magistern, vaktmästaren eller prästen icke störa ungdomen. De kom senare att namnge fotbollslaget efter den häck som givet dem skydd från den tidens moraliska väktare. Häcken blev deras framtid, möjligheternas häck.

När BK Häcken vinner sin första allsvenska medalj bör den i första hand tillägnas krigsårens barn och deras mödrar och fäder.

Efterkrigstidens BK Häcken är dess klubbmärke. Det är snyggt postmodernistiskt och håller hög stilistisk klass. Inte dekorerat med motiv från sagornas värld där lejon, drakar, torn, borgar, sköldar och svärd avbildas, utan klubbmärket finns där i all sin realism och påminner om vår historia, som också andas framtid och innovation.

BK Häcken och den nya arenan
Det står nu klart att Rambergsvallen skall rivas. Det skall byggas nytt. Kommunen har avsatt 130 miljoner kronor. Mycket av BK Häckens framtid ligger i hur bygget utverkas. Under senare år har klubben och hisingsbor kämpat för en ny arena. Nu är det klart och då kommer nästa fråga som ett brev på posten. Hur skall arenan se ut? Vilka material skall användas.? Nu är goda råd dyra. Tiden är knapp och många beslut skall fattas på kort tid. Kommunen säger plastbana. Jaha. Varför det? BK Häcken skall spela på gräs, som de alltid har gjort. Så tycker vi alla. Supportrarna vill det, spelarna vill det.

Sedan vill flyttfåglarna som mellanlandar där på våren ha gräs och Rambergsvallens vaktmästare vill ha gräs. I vaktmästarens bondepraktika finns inga skötselråd om hur man sköter plast. Ur bondepraktikan står att läsa hur dyngan skall spridas, plogens arbete, slåttern och hur en skörd skall tas om hand. Se på Rambergsvallens gräs, det är frodigt och grönt som ett arv från hisingens bördiga jord. Låt gräset vara. Ge vaktmästaren de element han förstår och kan arbeta med. När det gäller materialval till arenan är betong inte att rekommendera. Ett starkt och välbeprövat materialval som trä skall det vara.

BK Häcken och framtiden
Med sin dramatiska historia där klubben överlevt ett världskrig, 70-talets oljekris, varvsindustrins kollaps, orkanen Gudrun, USA:s invasion av Irak, generalplanen för hisingen som gick om intet, står nu Häcken starkare än någonsin och är väl rustad för framtiden. Vid varje kris reser sig klubben och blir allt starkare. Klubben har en trupp av internationell klass, en modern träningsanläggning och en ledning med höga ambitioner. Nu är BK Häcken redo för det stora språnget. Det kommer att bli ett gigantiskt språng.

Vid Pennan: Janne och Kenneth

GP

Inga kommentarer:

Gadgeten innehöll ett fel