måndag 24 september 2012

Älgens flykt - en naturlig konsekvens av utgången i Arenafrågan

I dagens GP står att läsa att Älgen nu tagit till flykt från Rambergsvallen. Beslutet att bygga en Arena helt i betong och plast börjar nu alltså slå mot djuren precis som Kjell förutspår i reportaget.Älgen finns med i studiohisingelåten "Nu skall Rambergsvallen rivas"


Jan

Inga kommentarer:

Gadgeten innehöll ett fel