torsdag 3 mars 2011

Komplott mot studiohisingen?

Vi har fortsatta problem med elförsörjningen eftersom elen är avstängd. Under lördagsförmiddagen provade vi ett dieselaggregat som tillfällig lösning utan resultat. Vi undersöker just nu om någon kopplat in sig på våran el. Det går en misstänkt svart sladd från den västra gaveln av huset, över vägen ner till en närbelägen restaurang. Ett flertal försök till uppgörelse med elbolaget har gjorts utan resultat. Bl.a erbjudande om att producera en reklamfilm för bolaget som kompensation. Detta har dock avvisats.  Fakturan är nu enligt uppgift nu på väg till inkassobolaget Prioritet Finans vilket ytterligare försvårar frågan. Att inkassobolaget Prioritet Finans, som är huvudsponsor för IFK Göteborg, nu har en fodran på en blogg, som i flera reportage granskat kamratföreningen och inte minst dess relation till just inkassobolaget har väckt många misstankar på redaktionen om vad detta kan handla om. Redan på måndag kommer vi därför att tillsätta en grupp för att vidare undersöka frågan. I första hand om vi kan vara utsatta för en komplott eller liknande. Tilläggas kan att nämnda restaurang har klara blåvitt sympatier. Kenneth är på semester i Thailand varför jag under den närmaste månaden kommer att leda arbetet. Om inte frågan löses kan studiohisingens bevakning av den allsvenska premiären vara i farozonen.

För mer info: Elräkningarna har hanterats på studiohisingens arbetsplatsträff 20120118

Stanley

Inga kommentarer:

Gadgeten innehöll ett fel