lördag 11 februari 2012

Arbetsmiljön i fokus på studiohisingens första arbetsplatsträff

På studiohisingens första arbetsplats kommer det fram att studions ekonomi är ansträngd. Det handlar om de obefintliga intäkterna för reklam. Flera på redaktionen har även uttryckt ett missnöje med den dåliga arbetsmiljön varför mötet till stor del överskuggas av detta. Teamarbetet som var tänkt ställdes in då endast halva arbetsstyrkan var på plats. En ljusglimt är att semesterlistorna nu skall skickas ut. Jag framförde även ett önskemål att på bloggen lyfta fram dom som har supportrat oss under åren. Personer på diverse forum som exempelvis Svenska Fans. Även alla dom på youtube, facebook, twitter och även våra egna kommentatorsfält osv. Till det även andra bloggar där vi haft samarbeten osv. Ordförande beslöt dock att bordlägga frågan då han var tveksam till förslaget, samt ansåg att fler av redaktionens anställda borde vara med om ett sådant beslut skall fattas. Klart framgick i vilket fall att om detta blir av är det Kenneth  som i så fall gör denna skrivelse. Nästa möte planeras till i mars månad.Se även:
Program 1: Inflytten samt sändning
Program 2: Vi bygger upp studion

Vid pennan: Janne

Inga kommentarer:

Gadgeten innehöll ett fel