fredag 2 december 2011

Kansliet får ta till sig kritiken

I reportaget "inför allsvenskan 2012" som publicerades här på studiohisingen.com tidigare i veckan framkommer en del onyanserad kritik gällande BK Häckens högsta ledning. Vi är flera medarbetare som reagerat på det och vi har även uppmärksammat Kenneth T Johnsson om problemet. Kenneth har inte lyssnat på oss och våran kritik, om framförallt Kjell Bulyckes sätt att uttrycka sig under intervjun. Att Kjell har svårt att acceptera personer, som tänker i andra banor än honom själv, är tragiskt.

Däremot ser vi också att den högsta ledningen i BK Häcken behöver granskas när makten där centreras allt mer till en liten klick med betydande positioner. Men kritiken skall vara generell och riktad till hela ledningen, som det ser ut idag med den illa dolda självgodheten t.ex.

Denna aktion är gjord utan Kenneth Johnssons medgivande, men har varit nödvändig för att vi skall kunna fortsätta arbetet på redaktionen. att läma vår version i frågan. Det har varit slitningar mellan medarbetare på studiohisingen som varit destruktiv när vi andra såg att reportaget inte borde publicerats överhuvudtaget.

Detta skall inte ses som ett allmänt misstroende mot Kenneth utan endast en markering från personalen i just denna publicering.

Vi önskar därför gå vidare nu och ger Kenneth vårt stöd inför alla de utmaningar studiohisingen nu står inför.

Linda, Stanley, Janne och Svante

Inga kommentarer:

Gadgeten innehöll ett fel