söndag 16 oktober 2011

Hisingsbataljonen nära på utslagen - operation "tysta Råsunda" inleddMajor Dioh Williams
har det operativa ansvaret
för operation
"tysta Råsunda"Fältposten nådde Överste Sonny Karlsson fredagen den 14 oktober kl 11.00. När han läst igenom brevet och det dystra beskedet sjunkit in telegraferade han omedelbart till batajonstaben och fick inom endast några timmar det svar, av Generallöjtnant Dennis Anderson, han redan förutsett. Alla kvarvarande stridskrafter skulle nu riktas mot norr. Landets huvudstad var nu målet. I en enda kraftfull stöt skulle befästningen där intas. Om operation "tysta Råsunda" lyckades skulle vägen för Europa sedan ligga öppen. Sonny rökte sedan klart sin cigarr och kallade därefter in den man han ansåg bäst skickad för det operativa ansvaret, Kapten Dioh Williams.

På söndagmorgonen kunde de morgonvakna hisingsfolket se en stilla kolonn rulla över Götaälv bron och vidare mot E20 norr. Till kvällen skulle de veta. Nu återstod endast väntan. Mången hisingstös grät nu en tår för de sina. Hjältarna från Hisingen.Hjältarna från Hisingen
  Kenneth T Johnssonafdn
gp

Inga kommentarer:

Gadgeten innehöll ett fel