fredag 22 juli 2011

Lidelsefullt slår hisingsfolket vakt om sitt BK Häcken

BK Häcken har vandrat länge
BK Häcken döptes i 40- talets Sverige med en piska, slets i stycken och sveddes. Hennes själ trampades av fötterna, som stampade gång på gång; kommunen, staten, Jonas Georgsson, Göran Johansson, Anneli Hulthén, alliansklubbarna, långt mer fruktansvärda än något annat. Ändå står hon nu där, i all sin framgång, vid porten till Europa.

Leve BK Häcken

Inga kommentarer:

Gadgeten innehöll ett fel