torsdag 10 februari 2011

Åter går budkaveln över hisingens socknar

bågskyttar till hisingens försvar

Det är Kung Mohammed Ali Kahn som kallar alla hisingens söner ty han har sett aktivitet på andra sidan älven. Det skall byggas ett skydd för hisingen och de första bågskyttarna har redan samlats vid broarna.

Frostman

Inga kommentarer:

Gadgeten innehöll ett fel