onsdag 9 februari 2011

"Då blir det lite europaspel igen"

Frågan om Rambergsvallens framtid är, för dem som väljer att tro stadens politiker, redan avgjord. Men nya fakta tillkommer hela tiden och enligt Kjell Bulycke, Hisingen, finns inget att anmärka på vad gäller den befintliga arenakonstruktionen. Kjell ger även sin uppfattning om bk häckens chanser den kommande säsongen.


Janne Frostman

Inga kommentarer:

Gadgeten innehöll ett fel