lördag 6 november 2010

Generalplanen och spionerna på Hisingen

IMG_1529
Studiohisingen väljer nu att publicera dokument från 1969 om hur den generalplan som framarbetats efter underlag av ett nätverk av informatörer utplacerade på Hisingen, stoppades då det hårdföra hisingsfolket reste sig mot överheten.
Direktiven var klara från det socialdemokratiska styret. Asfaltera Hisingen och exploatera varje ynka kvadratmeter av ön. Detta bestämdes under de mytomspunna träffarna på hotell Eggers på Drottningtorget, alldeles invid centralstationen. Själva begreppet "goa gubbar" sägs ha uppkommit med anledning av de beslut som fattades där på fredagskvällarna, av stadens ledare inom politiken och näringslivet.
Information och underlag för beslutet, hade under åratal insamlats från ett antal informatörer utsända till Hisingen för att kartlägga stämningar, orosmoment, t.o.m. infrastruktur, naturtillgångar etc.
Vad de inte räknat med var Ture Dahl, en upprorsman från Hisingen, som samlade styrkorna, by för by och socken för socken. Så snart han skapat sig en uppfattning om spioneriet och redan på dagen när han läst om planerna för Hisingen, samlade han de olika byalagen kring sig. Sedan författade de en skrivelse till överheten. Nästa dag lades generalplanen ner och hela arbetet av denna kom att mörkläggas. Idag är Hisingen en grön ö. En prunkande stor färgrik klick i den göteborgska skärgården
Varningen till kommunstyrelsen
Vår beredskap är god
Har alla lagt märke till det egendomliga ljud som man stundom kan höra i Göteborg? Ett raspigt malande påminnande som en gammal kaffekvarn, eller kanske kornknarrens läte, är vid lämplig väderlek förnimbart från norra stranden av Göta älv. På sistone har det tilltagit i styrka, det har ökat åtskilliga decibel och är tidvis att likna vid mullret från ett oväder som håller på att segla upp vid horisonten. Det är hisingsborna som morrar. Det gnisslande ljud, påminnande om ett osmort kärrhjul, som tidvis blandas med morrandet, uppstår när hisingsborna skär tänder. På nätterna hörs dova och olycksbådande morrningar. Det vredgas i husen på Hisingen.
Det jäser i stugorna på Hisingen. Allmogen står beredd att resa sig. De har dragit fram den tyngsta mörsare och ställt den på Rambergets topp. De är flitigt sysselsatta med att riva plåttaket av Lundby kyrka och smida om det till hjälmar och bröstharnesk, Musketerare blandar kol och salpeter och svavel till gott krut. Svavel finns det gott om på Hisingen, ty det har regnat det länge där.
Friskyttarna från Säve har har förenat sig med skogsägarna i Rya skog. Torslanda dragoner har sadlat sina hästar och fem fänikor av Björlanda fotfolk är är redan mobiliserade. Biskopsgårdens mödrar har sänt en budkavle till Länsmansgården. De har hamstrat, fyllt skafferier med pölsa och fiskbullar, frysboxarna är breddade med leverbiffar och fiskpinnar. Hisingsborna är beredda att utstå en lång belägring om så skulle behövas. De har lagt vägspärrar vid Älvsborgsbron, Göta älvbron och Tingsstadstunneln. Allmogen på Hjuvik har bemannat kanonsluparna. Beredskapen är god på Hisingen. På Hisingen bor det ett hårdfört folk. Ingen generalplan för Hisingen.
Efter detta lades generalplanen, som sagt, ner och då folket på Hisingen nöjde sig med det, avkrävdes aldrig någon ursäkt och saken glömdes med tiden bort och kom aldrig att granskas närmare.
4 
1111111111111111111111111111111111111111
Skrivet av: Stanley

1 kommentar:

Anonym sa...

usa är okuperad av samma komissarer som rysland 1917 och blodbad förbereds med mycket hårda o omänskliga metoder.
http://chertoffgroup.com/cgroup/

http://en.wikipedia.org/wiki/Michael_Chertoff

sv är okså okuperad: rattsystem havererad infiltrerad, alla viktoga institutioner i okupanternas händer. Sv barn degraderas med mycket false flag politik som varit under senatse år, sv korrumperas för att genomföra döds kup stött

Gadgeten innehöll ett fel