fredag 1 oktober 2010

Matchfri dag, stanna upp vid Älvsborgsbron

Varför inte stanna till vid Älvsborgsbron och njuta av dess vackra omgivningar. Här väster om bron ett optimistiskt Ruhrområde som tyvärr avstannade. Dess expansion kom av sig när några idealister satte käppar i hjulen för antagandet av generalplanen för Hisingen 1969.


Kennet T Jonsson

Inga kommentarer:

Gadgeten innehöll ett fel