onsdag 8 september 2010

Ny superbank på Hisingen bryter upp gamla strukturer


När den mycket ambitiösa och duktiga personalen på Swedbank Wieselgrensplatsen, Hisingen fick ryktesvägen information om planerna för den nya superbanken blev det spontana glädjerop i lokalen. Länge har banken fått stå tillbaka resursmässigt för de lite finare adresserna på exempelvis Avenyn och Nordstaden. Nu när det ser ut som att SEB går in kan detta innebära en fantastisk möjlighet för detta gedigna bankkontor, som inom Swedbank inte har fått det erkännande den förtjänar.

11111
Kennet T Jonsson

Inga kommentarer:

Gadgeten innehöll ett fel