onsdag 2 juni 2010

Naturreservatet på Hisingen

En grön oas omsluten oljecisterner och reningsbassänger. Rya skogen, mitt i Hisingens industriella hjärta, erbjuder ett rikt fågelliv, alsumpskog, ängar, grova ekar, hassellundar, strandvallar och en försvarsvall från 1600–talet. Räddades från skövling under några intensiva dagar 1969.

1 2 3   6 

Här ligger Naturreservatet Rya Skog:

Inga kommentarer:

Gadgeten innehöll ett fel